Ceny členských příspěvků, zápisného a povolenek k lovu na revíry MRS, z.s. pro rok 2017

Na základě rozhodnutí Svazového výboru MRS, o.s. ze dne 15. 6. 2016 a 22. 9. 2016 platí pro rok 2017 níže uvedené ceny členských příspěvků, zápisného pro členy MRS, o.s. a ceny povolenek k lovu (dále jen povolenka) pro členy (MRS a ČRS) a nečleny (nečleny, členy ostatních svazů, spolků a cizí státní příslušníky).


1./ Členské příspěvky

__________________________ z toho zůstává (podíl)_________ MO_______ sekretariát MRS

Dospělí :           450,- Kč                                                          235,- Kč              215,- Kč

Mládež do 15 r.: 200,-Kč                                                             70,-Kč               130,-Kč


Zápisné :

dospělí a mládež 16-18 let                                                      1 000,- Kč


2./ Ceny povolenek pro "Členy" ( pro členy MRS a ČRS)

  Druh povolenky

MP

MP republiková

P

P republiková

  Roční

950,-

3 150,-

1 000,-

3 250,-

  Poloviční

500,-

x

500,-

x

  Měsíční

650,-

x

650,-

x

  Týdenní

400,-

x

400,-

x

  Denní

150,-

x

150,-

x

  Mládež

300,-

x

300,-

x


3./ Ceny povolenek pro " Nečleny " (pro nečleny, členy ostatních svazů, spolků a cizí státní příslušníky).

  Druh povolenky

MP

P

  Roční

5 000,-

6 000,-

  Měsíční

3 000,-

4 000,-

  Týdenní

1 000,-

1 500,-

  Denní

400,-

600,-


Legenda :

k bodu 1 :
V případě, že člen neuhradí členský příspěvek do konce měsíce února běžného roku, je povinen znovu uhradit zápisné (§6 odst.3 bod g) Stanov MRS, z.s.). Zápisné nehradí mládež do 15 let.

k bodu 2 :
Místní organizace může poskytnout žadateli o povolenku slevu, rozdíl v ceně však musí doplatit z finančních prostředků PS. Poloviční povolenky platí pro držitele osvědčení ZTP, mládež 16-18 let a studující do 26 let věku dle ročníku narození.

Z prodeje povolenek pro nečleny poskytuje sekretariát MRS smluvním prodejcům i PS odměnu ve výši 10% z ceny povolenky.

Všeobecné:

Žadatel o povolenku musí být držitelem platného rybářského lístku !!!!!

Každý držitel povolenky zodpovídá za správnost osobních údajů ve svých dokladech.

Povolenka musí být označena razítkem výdejce a podpisem toho, kdo povolenku vydal !!!!!

Povolenková známka musí být přerazítkována a to tak, aby co nejméně zakrývala motiv.

Povolenky jsou barvy modré (mimopstruhová pro členy), zelené (pstruhová pro členy),

červené (mimopstruhová pro nečleny) a hnědé (pstruhová pro nečleny).

MRS, z.s. PS není povinný zajišťovat pro nečleny zkoušky, potřebné pro vydání 1. rybářského lístku.

MRS, z.s. PS mohou prodávat povolenky pouze svým členům, členům ČRS a nečlenům !!!!!

Externí prodejci mohou prodávat povolenky pouze členům ČRS a nečlenům !!!!!

 

V Brně dne : 15.10.2016

Zpracoval :

Pavel Procházka

 

technik MRS, z.s.

Telefon :

548 526 336

e-mail :

p.procházka®mrsbrno.cz

Mobil :

604 511 297

Přihlášení