Ceny členských příspěvků, zápisného a povolenek k lovu na revíry MRS, z.s. pro rok 2021

Ceny povolenek a členských známek na rok 2021

1.) Členské příspěvky

Členská :

1250,- Kč

Členská udržovací :

450,- Kč

Mládež do 15 r. :

200,- Kč

Zápisné:

 

Dospělí a mládež 16-18 let

1000,- Kč2.
Ceny povolenek pro "Členy" (pro členy MRS a ČRS)

Druh povolenky

MP

MP republiková

P

P republiková

Roční

950,-

3 600,-

1 000,-

3 700,-

Poloviční

500,-

X

500,-

X

Měsíční

650,-

X

650,-

X

Týdenní

400,-

X

400,-

X

Denní

150,-

X

150,-

X

Mládež

300,-

X

300,-

X3.) Ceny povolenek pro "Nečleny " (pro nečleny, členy ostatních svazů, spolků a cizí státní příslušníky).

Druh povolenky

MP

P

Roční

5 000,-

6 000,-

Měsíční

3 000,-

4 000,-

Týdenní

1 000,-

1 500,-

Denní

400,-

600,-

 

Naši členové mají Bližší podmínky výkonu rybářského práva k povolence zdarma.
Bližší podmínky výkonu rybářského práva z roku 2020 platí i pro rok 2021.
Pokud tedy máte vydanou povolenku v roce 2020 a požádáte o podmínky nové, bude Vám účtována částka:

 

Legenda :

k bodu 1 : V případě, že člen neuhradí členský příspěvek do konce měsíce února běžného roku, je povinen znovu uhradit zápisné (§7 odst.4 bod f stanov MRS, z.s.). Zápisné nehradí mládež do 15 let.

k bodu 2 Poloviční povolenky platí pro držitele osvědčení ZTP, mládež 16-18 let a studující do 26 let věku dle ročníku narození ( ustanovení §6 odst.7 Stanov MRS, z.s.).Pro rok 2021 – kategorie poloviční povolenky - spadá  mládež  16-18 let ročníky narození 2005,2004. Do kategorie mládež pro rok 2021 patří ještě ročník narození 2006. Do kategorie studující pro rok 2021 patří ještě rok narození 1996.

Všeobecné :

Žadatel o povolenku musí být držitelem platného rybářského lístku !!!!!

Každý držitel povolenky zodpovídá za správnost osobních údajů ve svých dokladech.

MRS", z.s. PS mohou prodávat povolenky pouze svým členům, členům ČRS a nečlenům I!!!!

Externí prodejci mohou prodávat povolenky pouze členům ČRS a nečlenům !!!!!

 

Termín konání výroční členské schůze bude vzhledem nejasnému vývoji pandemických opatření vlády ČR proti Covidu 19 řádně sdělen 15 dnů předem a to na webových stránkách pobočného spolku.

Při platbách členských příspěvků nebo povolenek bezhotovostním převodem používejte strukturu variabilních symbolů zveřejněných na webových stránkách pobočného spolku.

 

K vydání povolenky je potřeba:

  • platný státní rybářský lístek
  • vrácená docházka, vrácený a řádně vyplněný sumář - (vzor zde) do 25. 1. 2021
  • doklady o zaplacení - v případě, že člen neuhradí členský příspěvek do konce měsíce února běžného roku, je povinen znovu uhradit zápisné 1000,- Kč (§7 odst.4 bod f stanov MRS, z.s.). Zápisné nehradí mládež do 15 let.


Termíny vydávání povolenek s místem výdeje kanceláři pobočného spolku v budově AGRO Jevišovice a.s.:

 LEDEN                                        
 2. 1. 2021       8.00 - 15.00 hod.
 6. 1. 2021     16.00 - 19.00 hod.
 16. 1. 2021     8.00 - 12.00 hod.
 20. 1. 2021   16.00 - 19.00 hod.
 27. 1. 2021   16.00 - 19.00 hod.
 
 ÚNOR
  6. 2. 2021      8.00 - 12.00 hod.
 17. 2. 2021   16.00 - 19.00 hod.
 27. 2. 2021     8.00 - 12.00 hod.
 
 BŘEZEN
 13. 3. 2021     8.00 - 12.00 hod.
 17. 3. 2021   16.00 - 19.00 hod.
 27. 3. 2021     8.00 - 12.00 hod.
 
 DUBEN
 10. 4. 2021     8.00 - 12.00 hod.
 14. 4. 2021   16.00 - 18.00 hod.
 28. 4. 2021   16.00 - 18.00 hod.
 
 KVĚTEN
  5. 5. 2021     16.00 - 18.00 hod.
 19. 5. 2021    16.00 - 18.00 hod.
 


Za výbor MRS, z.s., p.s. Jevišovice: Bc. Gračka Ladislav - předseda
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Web. stránky: www.mrsjevisovice.cz
Číslo účtu pobočného spolku Jevišovice: 1582539309/0800

 Placení poplatků převodem z účtu 2021

1 . členství musí být zaplaceno do 28. 2. 2021, ostatní platby nejsou termínově vázány 
 2. pokud však provádíme sloučenou platbu, kde jednou z položek je členství, musí být
    také v termínu do konce února
     
     
 číslo účtu příjemce: 1582539309  
 kód banky: 0800  
 konstatní symbol: 0308  
 variabilní symbol: viz tabulka  
 specifický symbol: není nutný  
     
     
 Základní platby dospělých 
 
   
  variabilní symbol
 členství udržovací 10 450,-
 členství 20 1250,-
 MP  povolenka 30 950,-
 P povolenka 40 1000,-
 obnova členství nebo zápisné 50 1000,-
     
 Platby mohou být sloučené, je však nutné vždy uvést správně
 příslušné variabilní symboly všech plateb  
     
     
 Základní platby mládeže 16-18 let  
     
  variabilní symbol
 členství udržovací 10 450,-
 členství  20 1250,-
 MP  povolenka 31 500,-
 P povolenka 41 500,-
 obnova členství nebo zápisné 50 1000,-
 Tyto platby platí i pro držitele ZTP, ZTP/P a studenty do 26 let
 Platby mohou být sloučené, je však nutné vždy uvést správně
 příslušné variabilní symboly všech  plateb  
     
     
 Základní platby žáků 8-15 let
 
   
  variabilní symbol
 členství 22 200,-
 MP povolenka 32 300,-
 P povolenka 42 300,-
 obnova členství nebo zápisné ne ne
     
 Platby mohou být sloučené, je však nutné vždy uvést správně
 příslušné variabilní symboly všech  plateb  
 
Příklad platby s variabilním symbolem - dospělí: členství a mimopstruhová povolenka, variabilní symbol bude 2030.

Přihlášení