Nahoru

Vnější

Vyhláška k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství)
Zákon o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství)
Celková sumarizace úlovků MRS za rok 2021, na mimopstruhových revírech, pstruhových revírech a na revírech PS Jevišovice.
Elektronický sumář za rok 2021 pro Microsoft Excel, slouží pro zjednodušení vyplnění a výpočtů. Po vyplnění je možno vytisknout a donést místo originálního (poslání např. e-mailem nepříjímáme).
Celková sumarizace úlovků MRS za rok 2020, na mimopstruhových revírech, pstruhových revírech a na revírech PS Jevišovice.

Celková sumarizace úlovků MRS za rok 2019, na mimopstruhových revírech, pstruhových revírech a na revírech PS Jevišovice.

Úplné znění stanov spolku Moravský rybářský svaz, z.s.

Seznam celoročně chráněných rybích druhů dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., kprovedení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny vaktuálním znění (ke dni 1. 10. 2017).

Bližší podmínky výkonu rybářského právaplatné na mimopstruhové revíry v užívání Moravského rybářského svazu, z.s. a jeho organizačních jednotek od 1. 1. 2020.

(tyto Bližší podmínky nenahrazují tištěnou brožuru, která je vydávána k povolence jako její nedílná součást !!!)

Bližší podmínky výkonu rybářského práva platné na pstruhové revíry v užívání Moravského rybářského svazu, z.s. a jeho organizačních jednotek od 1. 1. 2020.

(tyto bližší podmínky nenahrazují tištěnou brožuru, která je vydávána k povolence jako její nedílná součást !!!)

 
 
Powered by Phoca Download

Přihlášení